Bollar

Fjäderbollar

Dessa bollar används av de lite äldre i föreningen. Dessa bollar är lämplig för de som tävlingspelar eller tränar lite mer seriöst. De som vill träna med fjäderboll måste ta med sig egna bollar till träningen. Man delar på kostnaden för dessa bollar genom att man turas om att ta bollar till träningen. Det kan vara bra att spara bollar som används vid tävlingar som ofta kan vara bra nog att använda vid träning. Fjäderbollar är känsliga om de utsätts för ramträffar och slits under träning och tävling. Hållbarheten på fjäderbollen kan ökas om dessa förvaras med en ökad fuktighet. Klubben säjer fjäderbollar för träning och tävling till ett subventionerat pris. Kontakta någon av tränarna för att köpa bollar.

Bollar till tävlingspel

Vid vissa tävlingar ingår bollarna i anmälningsavgiften och i andra tävlingar så måste man ta med sig egna bollar till tävlingen. Det är viktigt att bollarna är godkända för tävlingsspel. Köp därför dina fjäderbollar från klubben. När du har match så ansvarar du som spelare att ta med dig tillräckligt många bollar till matchen så att ni kan spela klart hela matchen. Normalt så tar varje spelare/par 2-3 bollar var till varje match. Vid avslutat machs så delar men på de bollar som blir kvar. Blir det udda antal kvar så brukar man lotta om vem som får den sista bollen

Köpa bollar

Fjäderbollar köper du av Bmk Orion rabatterat för 200:- röret (12 bollar). Kontakta din tränare för att köpa