Styrelsen BMK Orion

Ordförande: Niklas Hemphälä, 072-716 79 72
Sekreterare: Patrik Eriksson, 070-571 68 36
Kassör: Rolf Frohm, 076-100 55 57
Ungdomsansvarig: Niclas Nyström, 070-25 26 174
Ledamot: Sara Vikström
Ledamot: Markus Vikström
Suppleant: Maria Isberg

Kontaktuppgifter: bmkorion@gmail.com

Strängning av racket kontakta Magnus Sandberg
Tel. 070-660 30 12 alt magnus@famsandberg.se
Läs mer om strängning här

Org.nr: 898500-3675